טיפולים

הוראה מותאמת (מתקנת) ואסטרטגיות למידה

הוראה מותאמת (מתקנת) הינה התאמה ייחודית של דרכי ההוראה.
מטרתה לקדם ולחזק את יכולותיו של הילד.ה באמצעות מגוון של שיטות ואסטרטגיות הוראה-למידה- הערכה.
במרחב אתנחתא הלמידה היא דיפרנציאלית ומותאמת, תוך הקנייה של מיומנויות מתחום השפה והחשבון,
הלמידה מגוונת וחווייתית ומשלבת כלים ועזרים אשר מטרתם לעודד הצלחה, תחושת מסוגלות שמביאה לצמצום פערים ושיפור הישגים לימודיים.